Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚITII

academy.crypto.ro

Trebuie să citiți cu atenție termenii si condițiile aplicabilesite-ului https://academy.crypto.ro. 

Acceptați acești termeni și condiții prin oricare dintre următoarele acțiuni, individuale sau cumulate:

 1. crearea unui cont pe platforma https://academy.crypto.ro;
 2. accesând și sau utilizând https://academy.crypto.ro în oricare alte moduri;
 3. acceptarea termenilor și condițiile în orice alt mod expres sau tacit.

Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii, nu accesați și nu utilizați https://academy.crypto.ro.

Site-ul web, serviciile și produsele de orice natură și tip oferite și disponibile pe/prin platforma https://academy.crypto.ro (denumită în continuare „Academia Crypto.ro” sau „Platforma”), inclusiv (fără a se limita la) toate site-urile, paginile web, aplicațiile mobile și alte proprietăți interactive prin care sunt furnizate modulele, materialele, aplicațiile și orice alte produse sau servicii și inclusiv aceste module, materiale și alte produse și servici sunt denumite colectiv „Serviciul” și sunt deținute exclusiv, operate și distribuite de crypto.ro SRL, persoană juridică de naționalitate romană, având sediul social în Timișoara, str. Cozia nr. 59, județul Timiș, număr de ordine în Registrul Comerțului J35/1664/2021, cod unic de înregistrare fiscală 44151196 (denumită în continuare „crypto.ro”, „Crypto.ro SRL”, „noi”, „nostru”), număr de telefon 0738431595 și adresa de e-mail  info@crypto.ro. 

Accesând orice parte a Serviciului, sunteți de acord cu termenii și condițiile descrise mai jos („acești Termeni și condiții”), termenii și condițiile politicii noastre de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) și orice alte notificări legale publicate de noi – toate denumite colectiv, „Documentele de guvernare”. 

Dacă nu sunteți de acord integral sau parțial cu prevederile Documentelor de guvernare, nu trebuie să utilizați Serviciul. 

Acești Termeni și condiții se aplică tuturor utilizatorilor, atât utilizatorilor care pur și simplu vizualizează conținut disponibil prin intermediul Serviciului, cât și utilizatorilor care și-au creat cont pe Academia Crypto.ro. 

Putem, la discreția noastră, să modificăm acești Termeni și condiții în orice moment. Accesând Serviciul în orice moment după astfel de modificări, sunteți de acord cu aceste modificări. Acești Termeni și condiții au fost modificați ultima dată începând cu 11 octombrie 2022.

I. Descrierea Serviciului

Serviciul permite utilizatorilor să urmărească materialele video și alte produse sau servicii disponibile pe https://academy.crypto.ro.

Ne rezervăm dreptul de a refuza furnizarea Serviciului oricărei persoane din orice motiv și/sau de a întrerupe Serviciul în întregime sau parțial în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă.

II. Drepturi de proprietate intelectuală

Întregul conținut al Platformei este proprietatea exclusivă a crypto.ro SRL.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții  Termeni si Condiții sau de un alt contract încheiat expres și în scris între crypto.ro SRL și dumneavoastră.

Întregul conținut al Serviciului este protejat de legile naționale din România și legile internaționale privind drepturile de autor și mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate. Proprietarii drepturilor de autor și mărcilor comerciale sunt crypto.ro SRL, afiliații săi și/sau alți terți licențiatori. 

NU PUTEȚI MODIFICA, COPIA, REPRODUCE, REPUBLICA, DISTRIBUI, ÎNCĂRCA, POSTA, TRANSMITE SAU DISTRIBUI, SAU ALTE ASEMENEA, ÎN NICIUN MOD, MATERIALUL SERVICIULUI, INCLUSIV TEXTUL, CONȚINUTUL VIDEO SAU AUDIO, GRAFICA, CODUL ȘI/SAU SOFTWARE-UL. 

Nu puteți utiliza robots, spiders sau alte instrumente similare de extragere a datelor (data mining) ori alte moduri de sustragere a datelor sau procese manuale pentru a colecta, a aduna sau a copia orice conținut sau date de pe sau legate de Serviciu într-un mod neautorizat de Academia Crypto.ro în scris. 

Nu vă puteți implica în practici de „screen scraping”, „database scraping” sau orice altă practică sau activitate al cărei scop este de a obține liste de utilizatori/membri, porțiuni dintr-o bază de date sau alte liste sau informații de la Serviciu sau din platforma https://academy.crypto.ro, în orice mod. și orice cantități neautorizate de crypto.ro SRL, în scris. 

Nu puteți încadra sau utiliza tehnici de încadrare pentru a include orice marcă comercială, logo sau alte informații de proprietate (inclusiv imagini, text, aspect de pagină sau formular) ale Academiei Crypto.ro sau ale afiliaților săi fără acordul scris expres. Nu puteți utiliza meta-etichete („metatags”) sau orice alt „text ascuns” care utilizează numele sau mărcile comerciale crypto.ro SRL sau Academiei Crypto.ro fără acordul nostru expres scris.

Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de crypto.ro SRL în legătură cu orice serviciu/materiale furnizate pe platforma https://academy.crypto.ro, de către orice persoană, în orice mod, inclusiv dar nefiind limitat la: modificarea, copierea, reproducerea, redistribuirea, încărcarea, postarea, retransmiterea a materialelor furnizate în cadrul Serviciului  atrage obligația persoanei culpabile la plata sumei de 100.000 euro cu titlu de daune-interese.

III. Securitatea

Nu este permisă utilizarea Platformei în scopul introducerii în mod deliberat de viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la această Platformă, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătura cu această Platformă. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor vă angajați sa nu atacați acest Site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta secțiune va fi raportată autorităților competente, potrivit prevederilor legale aplicabile, în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza Platforma.

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități desfășurate prin intermediul Platformei:

 1. defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea sau încălcarea drepturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală) a altor persoane;
 2. publicarea, încărcarea, distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu caracter obscen, defăimător sau ilicit;
 3. utilizarea Platformei în scopuri care contravin reglementărilor legale, precum și în orice alt scop care excedă celui stabilit prin acești Termeni și Condiții;
 4. publicarea unor fișiere sau a altor tipuri de materiale informatice care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a afecta orice sistem sau informație;
 5. publicitatea sau oferirea oricăror altor produse sau servicii care nu au natura Produselor Educaționale;
 6. promovarea oricăror chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau corespondență tip „chain letter”;
 7. publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming);
 8. restricționarea sau obstrucționarea utilizării Platformei de către orice alte persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului că https://academy.crypto.ro sau Crypto.ro SRL garantează sau susține în orice mod orice afirmații pe care le faceți și/sau orice produse sau servicii furnizate prin intermediul Platformei sau în afara acesteia, în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către Crypto.ro SRL;
 9. utilizarea oricăror sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării ilicite de date personale, copierii informațiilor sau al indexării serviciilor;
 10. atacarea cibernetică a Platformei, a utilizatorilor înscriși în Platformă,, a serverelor și/sau a rețelelor aferente;
 11. afectarea sau încălcarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale Crypto.ro SRL;
 12. încărcarea de material cu conținut jignitor, ofensator sau dăunător, indecent, denigrator, pornografic, incluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în favoarea, instigă sau promovează rasismul, intoleranța religioasă, ura sau agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane;
 13. publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează minorii în mod abuziv, violent sau sexual;

Platforma își rezervă dreptul unilateral de a îndepărta orice conținut ce contravine acestor prevederi, precum și de a bloca accesul la Platformă, respectiv de a refuza prestarea Serviciilor către persoanele care nu respectă prevederile acestor Termeni si Condiții. Blocarea accesului la Platformă și prestarea Serviciilor vor fi precedate de o notificare din partea Crypto.ro SRL. 

De asemenea, Crypto.ro SRL își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva tuturor persoanelor ce sunt vinovate de cauzarea oricăror prejudicii Crypto.ro SRL sau website-ului https://academy.crypto.ro, prin încălcarea obligațiilor cuprinse în acești Termeni și Condiții.

IV. Obligații la Înregistrare unui cont

La înregistrarea Contului pe Platforma  și, ulterior, pe toată durata de existență a contului respectiv, dumneavoastră aveți următoarele obligații:

 1. Să furnizeze date și documente adevărate, exacte și complete, conform formularului de înregistrare pus la dispoziție de Platforma;
 2. Să mențină și, după caz, să actualizeze atunci când situația o cere, datele de înregistrare precum și orice alte date furnizate https://academy.crypto.ro astfel încât să fie în permanență adevărate, exacte și complete;
 3. Să furnizeze la solicitarea noastră a orice informații necesare în legătură cu utilizarea Platformei.

În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, avem dreptul să vă suspendăm contul.

V. Termenii contului

Următorii termeni se aplică utilizării de către dvs. a Serviciului și oricărui cont pe care îl puteți deschide sau încerca să îl deschideți prin intermediul Serviciului:

 1. Declarați și garantați că aveți cel puțin 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, nu puteți, sub nicio circumstanță sau din niciun motiv, să utilizați Serviciul.
 2. Trebuie să fii om pentru a deschide un cont. Conturile înregistrate de „boți” sau alte metode automate nu sunt permise.
 3. Sunteți responsabil pentru menținerea securității contului și a parolei dvs. Vedem orice acțiuni întreprinse de contul dvs. ca fiind luate de dvs. Noi nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daune din nerespectarea de către dumneavoastră a acestei obligații de securitate.

Dumneavoastră sunteți singura persoană autorizată sa utilizeze Contul dumneavoastră,  fiind unica parte responsabilă pentru menținerea confidențialității oricărei parole sau număr de cont furnizat de https://academy.crypto.ro în vederea accesării serviciilor.

Dumneavoastră sunteți este unica parte responsabilă pentru toate activitățile ce se desfășoară prin Contul dumneavoastră și cu parolele dumneavoastră. 

Crypto.ro SRL nu deține controlul asupra utilizării Conturilor își declina orice responsabilitate fată de activitățile derivate în urma utilizărilor sale. În cazul existenței unor suspiciuni față de utilizarea neautorizată din partea unor terți ale parolelor sau conturilor, precum și indicii asupra oricăror încălcări ale sistemelor de securitate, va asumați obligația de a notifica de îndată  Crypto.ro SRL despre aceste aspecte.

VI. Reguli pentru toți utilizatorii

Academia Crypto.ro este o comunitate. Când vă accesați sau deschideți un cont pe Platformă, sunteți de acord cu următoarele reguli:

 1. Veți folosi Serviciul numai în scopuri legale și sunteți de acord să nu utilizați Serviciul în niciun fel care să încalce utilizarea sau drepturile oricărui alt utilizator.
 2. Utilizarea de către dvs. a Serviciului este supusă tuturor legilor și reglementărilor aplicabile și sunteți singurul responsabil pentru acțiunile și comunicările dvs. prin intermediul Serviciului.
 3. Veți accepta toți termenii și condițiile furnizate.
 4. Puteți accesa conținutul Academiei Crypto.ro numai pentru informații și uz personal.
 5. Academiei Crypto.ro își rezervă dreptul de a vă șterge sau suspenda contul dacă încălcați oricare dintre regulile noastre sau în orice moment și din orice motiv.

VII. Preț. Tarife de acces

Prețul / tarifele de acces la Serviciu sunt de tip abonament sunt cele prevăzute în ofertele afișate pe site. Tariful concret este numai cel confirmat ulterior printr-o comunicare pe e-mailul furnizat în momentul creării contului.

Abonamentul dvs. va continua și se va reînnoi automat în mod recurent, corespunzătoare termenului abonamentului dvs., cu excepția cazului în care și până când vă anulați abonamentul sau contul dvs. este suspendat sau desființat în alt mod în conformitate cu acești Termeni.

Vom percepe prin Metoda dvs. de plată tariful de abonament periodic, în mod recurent, corespunzător condițiilor abonamentului dvs., precum și orice alte costuri aplicabile. Sunteți responsabil pentru toate costurile aplicabile, inclusiv taxele și impozitele legale aplicabile.

Academia Crypto.ro își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile abonamentului, inclusiv prețul, din când în când, cu intrare în vigoare de la începutul următoarei perioade de facturare care urmează datei modificării. Vă vom anunța în prealabil cu privire la aceste modificări, cu cel puțin 15 zile anterior facturării.

Nu sunt oferite rambursări pentru tarifele de utilizator sau pentru orice alte costuri colectate pentru Serviciu, cu excepția dreptului legal de retragere, exercitat în limitele art. 9 și 16 din Ordonanță de urgență 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și în limitele secțiunii XI de mai jos.

VIII. Modificarea tarifelor

Ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a modifica orice tarife sau taxe pentru utilizarea oricăror servicii sau materiale produse furnizate în cadrul Serviciului (sau de a începe să percepem tarife pentru orice serviciu gratuit), cu condiția ca astfel de modificări să nu se aplice tarifelor deja plătite.

IX. Contractarea unui abonament. Facturare. Plată

Utilizatorul poate adăuga Abonamentul dorit în coșul de cumpărături de pe Platformă. Urmând ca dacă dorește înregistrarea comenzii să apese pe butonul “Finalizează Comanda”.

Adăugarea Abonamentului în coșul de cumpărături, fără a apasă pe butonul “Finalizează Comanda”, nu atrage după sine nicio obligație pentru crypto.ro SRL.

Prin înregistrarea unei comenzi pe Site, Utilizatorul este de acord să utilizeze forma de comunicare (telefonic, SMS sau e-mail) comunicata pe Platformă. Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul garantează ca toate datele furnizate de către acesta sunt reale și corecte, în caz contrar va fi răspunzător pentru orice consecință determinata de aceste erori (livrarea cu întârziere, livrarea la altă adresa a Bunurilor etc). 

Facturarea și Plata

Utilizatorului este obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. 

Facturile vor fi primite de către Utilizator exclusiv in format electronic, prin e-mail.

Prin trimiterea comenzii, Utilizatorul își exprimă acordul să primească facturile în format exclusiv în format electronic, prin e-mail

Plata Bunurilor

Pentru comenzile confirmate, plata se efectuează cu cardul.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Termeni și Condiții sau în notificarea de confirmare a comenzii, prețul total pe care îl veți plăti efectiv pentru comandă este cel indicat în momentul înregistrării comenzii.

Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA, MAESTRO si MASTERCARD. 

Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru astfel de plăți. Pentru finalizarea corecta a tranzacției, trebuie să introduceți datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți, urmând instrucțiunile furnizate de aceasta platforma. 

Daca optați pentru plata online, după plasarea comenzii, veți fi redirecționat către pagina in care veți putea introduce datele cardului pentru a efectua plata online.

Prețuri eronate

În cazul în care crypto.ro SRL descoperă o eroare legata de prețul unui/unor unei, Platforma va informa utilizatorul cat mai curând posibil despre eroarea produsa. In aceste situații, Utilizatorul va avea opțiunea fie de a reconfirma comanda la prețul corect ori de a anula comanda.

În cazul în care Utilizatorul nu poate fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comandă, crypto.ro SRL va considera comanda anulată şi Utilizatorul va fi notificat despre aceasta prin e-mail.

Adăugarea unui abonament în coșul de cumpărături, fără a apasă pe butonul “Finalizează Comanda” nu atrage după sine nici o obligație crypto.ro SRL. Exista posibilitatea modificării prețului de comercializare a abonamentului intre cele doua momente. Utilizatorul are obligația de a verifica posibilele modificări.

X. Acceptarea Comenzii

În maxim 72 de ore de la înregistrarea comenzii Utilizatorul va primi fie un e-mail de confirmare a  comenzii, fie o confirmare prin intermediul contului de pe Platformă. Aceasta notificare include detaliile Abonamentului comandat, costul total și un număr de identificare al comenzii.

Contractul se considera încheiat în momentul în care Utilizatorul primește notificarea prin care comanda este confirmata in integralitate.

Daca Abonamentul nu poate fi onorat, Platforma  va anunța Utilizatorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziție de către acesta la efectuarea Comenzii.

XI. Dreptul de retragere

Renunțarea la abonament si rambursarea tarifului nu poate opera în cazul acestui tip de servicii și materiale, așa cum rezultă din art. 16 lit. m) din Ordonanță de urgență 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, daca s-a început deja executarea serviciului/furnizarea materialului, respectiv conținuturile digitale au fost puse la dispoziția utilizatorului și/sau au fost accesate/consumate.

Pentru claritate, utilizatorul confirmă prin plasarea unei comenzi pe Platformă că:

 1. își exprimă acordul pentru începerea executării contractului în cursul perioadei de retragere;
 2. a luat la cunoștință că își va pierde dreptul de retragere odată cu accesarea materialelor puse la dispoziție pe https://academy.crypto.ro ca urmare a achiziționării unui abonament plătit;
 3. notificarea comunicată conform Secțiunii X de mai sus reprezintă confirmarea încheierii contractului.

Pentru claritate, executarea contractului și furnizarea Serviciului încep odată cu accesarea materialelor și serviciilor puse la dispoziția utilizatorului care urmare a achiziționării unui abonament care implică accesul la Serviciul plătit Academiei Crypto.ro.

Pentru a nu permite interpretări, utilizatorii cunosc și accept expres că, în cazul materialelor video online, odată cu începerea executării serviciului, nu operează dreptul de retragere al consumatorului și acesta din urmă nu are dreptul la rambursarea prețului în termen de 14 zile, deoarece acestea nu sunt produse tangibile cumpărate online și acestora li se aplică prevederile și regimul juridic privind furnizarea de conținut digital.

În mod excepțional, dreptul de retragere este recunoscut dacă executarea contractului și furnizarea Serviciului nu au început. 

Pentru claritate, utilizatorul își poate exercita dreptul de retragere numai anterior accesării materialelor și serviciilor puse la dispoziția utilizatorului care urmare a achiziționării unui abonament care implică accesul la Serviciul plătit Academiei Crypto.ro. Odată ce orice astfel de material/serviciu a fost accesat, indiferent de mod sau durata de vizionare, dreptul de retragere nu mai poate fi exercitat. 

În cazul unei situații în care dreptul de retragere prevăzut de art. 9 din OUG 34/2014 este aplicabil, acest drept poate fi exercitat numai în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii confirmării pe e-mail, conform art. X.

Cererea de retragere se adresează pe e-mail la adresa info@crypto.ro. Cererea se formulează fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

În cazul exercitării dreptului legal de retragere iar comanda a fost achitată de către Utilizator în prealabil, crypto.ro SRL va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către  Utilizator asupra deciziei sale de retragere din contract. 

Returnarea sumei se va face în lei pe datele tranzacției inițiale sau prin transfer bancar într-un cont in lei indicat de către Utilizator în cererea de retur.

Plasarea unei comenzi pe site, prin parcurgerea tuturor pașilor, echivalează cu acordul dumneavoastră prealabil expres de începere a prestării și furnizare a produselor digitale și, totodată, confirmare că ați luat cunoștință că vă pierdeți dreptul legal la retragere, prevăzut de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

XII. Limitarea răspunderii

Academia Crypto.ro și materialele disponibile oferă informații cat mai concrete și actuale, dar nu oferă garanții în ceea ce privește exactitatea acestora.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele erori sau omisiuni care pot apare pe Academiei Crypto.ro ori în materialele publicate și nu garantă că informațiile sunt corecte, complete sau de încredere, ci reprezintă opiniile personale ale autorilor acestora.

Nici un conținut sau informație nu pot fi interpretate ca fiind sfaturi financiare sau o consultanțe profesionale în vreun domeniu. Conținuturile publicate pe Academia Crypto.ro nu propun decizii și nici nu pot fi interpretate ca reprezentând fundamentul pentru deciziile / hotărârile pe care le i-au utilizatorii. Crypto.ro SRL este exonerată de orice răspundere pentru deciziile luate de utilizatori, în nicio ipoteză, nici chiar dacă aceștia din urmă ar invoca informațiile sau conținutul Academiei Crypto.ro.

Toate articolele, materialele, informațiile și/sau orice alte date disponibile pe https://academy.rypto.ro, în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs sau serviciu care este realizat sau pus la dispoziție de Platformă nu reprezintă activitate de consultanță și nu poate angaja sub nicio formă și în fața niciunei persoane fizice sau juridice ori autorități răspunderea crypto.ro SRL.

Materialele și informațiile noastre sunt realizate pentru situații standard si nu sunt adaptate vreunei situații particulare. De aceea, înainte de a aplica la situația dvs. particulară orice informații disponibile pe sau puse la dispoziție de https://academy.crypto.ro trebuie să cereți părerea unui specialist relevant pentru activitatea dvs.

Prin urmare, crypto.ro SRL nu este răspunzătoare în nicio măsura, pentru niciun prejudiciu, de orice natură ar fi acesta, legat de sau rezultat din folosirea articolelor, materialelor, informațiilor sau a oricăror altor date disponibile pe sau făcute disponibile prin Platforma, respectiv cuprinse in newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de https://academy.crypto.ro.

Crypto.ro SRL nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele greșeli sau erori de afișare a prețurilor, caracteristicilor serviciilor etc. Academia Crypto.ro, conținutul, funcțiile, serviciile, informațiile sunt furnizate pe principiul „așa cum sunt disponibile„. 

Crypto.ro SRL nu acorda nici o garanție ca serviciile oferite vor fi conforme cu dorințele utilizatorului, neîntrerupte, la timp si fără erori, sau ca erorile vor fi corectate la timp sau rezultatele obținute in urma folosirii serviciilor vor fi corecte, in schimb va depune toate eforturile necesare in măsura in care este posibil ca serviciile sa fie neîntrerupte, oferite la timp iar erorile corectate in cel mai scurt timp posibil.

Nu răspundem pentru eventuale defecțiuni sau întreruperi in furnizarea serviciilor datorate software-ului sau providerilor de servicii conexe (domain hosting, web hosting, baze de date, servicii e-mail, servicii acces internet). In orice caz, daca apar astfel de situații, utilizatorul este obligat sa notifice telefonic Crypto.ro SRL, care va incerca sa rezolve in mod echitabil si intotdeauna in favoarea clientului, dar fara a periclita interesele comerciale, problemele aparute.

Crypto.ro SRL nu este responsabilă de operațiunile de plata online, prin mijloace bancare, furnizării serviciilor de plată fiind răspunzători pentru corectitudinea si siguranță operațiunilor realizate.

Nu putem garanta acurateţea şi prezenţa paginilor afişate de browser-ul dumneavoastră, nici comunicarea între nodurile Internet. De aceea, nu putem fi făcuţi responsabili pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea site-ului, şi nici de disfuncţionalităţile site-ului. Deşi utilizând acest site vă asumaţi unele riscuri, noi avem încredinţarea că veţi fi foarte mulţumiţi de serviciile noastre, însă pentru o bună relaţie între dumneavoastră şi noi vă rugăm să aveţi în vedere prevederile acestor condiţii de utilizare.

Link-urile către alte pagini sau adrese de internet sunt informaţii publice. Acestea au fost selectate, dar crypto.ro SRL nu își asumă răspunderea pentru utilitatea sau acurateţea acestor site-uri. crypto.ro SRL nu este afiliată cu deținătorii acelor site-uri, iar orice excepții vor fi menţionate expres sau vor fi evidente.

Crypto.ro SRL nu răspunde pentru eventualele daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, cauzate de accesarea, descărcarea sau utilizarea acelor site-uri.

XIII. Drepturi rezervate ale Platformei

Ne rezervăm următoarele drepturi:

 • Putem face modificări site-ului și serviciilor Academiei Crypto.ro fără notificare sau răspundere.
 • Avem dreptul de a vă rezilia calitatea de membru/utilizator, contul, plata sau altă afiliere la Serviciu în orice moment și pentru orice motiv. Ne putem schimba oricând criteriile de eligibilitate.
 • Vom coopera pe deplin cu investigațiile privind încălcările sistemelor sau ale securității rețelei de la alte site-uri, inclusiv cooperând cu autoritățile de aplicare a legii în investigarea unor presupuse încălcări penale.
 • Avem dreptul de a respinge, anula, întrerupe, elimina sau suspenda orice material, serviciu sau produs,  în orice moment și din orice motiv.

Nu suntem răspunzători pentru nicio daune ca urmare a oricăreia dintre aceste acțiuni și este politica noastră să nu comentăm motivele unei astfel de acțiuni.:

Înțelegeți și sunteți de acord că întreruperile temporare ale Serviciului pot avea loc ca evenimente normale. În plus, înțelegeți și sunteți de acord că nu avem control asupra rețelelor terțe pe care le puteți accesa în timpul utilizării Serviciului și, prin urmare, întârzierile și întreruperea altor transmisii de rețea sunt complet în afara controlului nostru.

Înțelegeți și sunteți de acord că Serviciul este furnizat „as is” și că nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru oportunitatea, ștergerea, livrarea greșită sau eșecul de a stoca comunicările utilizatorului sau setările de personalizare.

XIV. Diverse

Sunteți de acord că Serviciul va fi considerat un serviciu interactiv pasiv bazat exclusiv în România 

Acești Termeni și condiții, împreună cu Politica de confidențialitate și celelalte Documente de guvernare, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile în vigoare în România.

Sunteți de acord că orice acțiune în justiție sau procedură între noi și dvs., în orice scop cu privire la acești Termeni și condiții, Politica de confidențialitate, celelalte Documente de guvernare sau utilizarea Serviciului de către dvs., să fie introdusă exclusiv în fața unei instanțe din România.

Înainte de a începe orice acțiune judiciară, cu privire la orice pretenție contractuală sau delictuală, trebuie să vă adresați nouă, în scris și ne rezervăm dreptul de a vă răspunde în termen de 30 de zile de la data solicitării dvs.

Dacă orice prevedere a unui astfel de document este considerată invalidă de către o instanță de jurisdicție competentă, invaliditatea unei astfel de prevederi nu va afecta valabilitatea prevederilor rămase ale acestuia, care vor rămâne în vigoare și în vigoare. 

Eșecul Academiei Crypto.ro de a insista sau de a impune executarea strictă a oricărei prevederi a acestor Termeni și condiții sau a oricăruia dintre celelalte Documente de guvernare nu va fi interpretat ca o renunțare la nicio prevedere sau drept. 

Nici conduita dintre părți și nici practica comercială nu vor acționa pentru a modifica vreo prevedere a acestor Termeni și condiții. 

Crypto.ro SRL poate să-și cedeze drepturile și îndatoririle conform acestor Termeni și condiții sau oricăruia dintre celelalte Documente de guvernare oricărei părți, în orice moment, fără notificare.

Orice drepturi Crypto.ro SRL care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate.

XV. Reclamații și informații

Pentru orice cererii, sugestii, întrebări și reclamații cu privire la Platformă vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa info@crypto.ro.