Termeni și condiții

Data ultimei modificări: 3 Mai 2021

Termenii și Condițiile de utilizare a platformei https://crypto.ro

Bine aţi venit,

Suntem onoraţi că ne vizitaţi şi ne bucurăm că putem să vă fim de folos. Apreciem faptul că parcurgeţi cu atenţie această pagină înainte de a utiliza conţinutul site-ului.

Vizitarea şi utilizarea acestui site se pot face numai dacă sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare. Vizitarea şi utilizarea site-ului sunt condiţionate de acceptarea acestor condiţii de utilizare.

Website-ul https://crypto.ro (denumit în continuare „Platforma” sau „https://crypto.ro”) este deținut și operat de crypto.ro SRL, persoană juridică de naționalitate romană, având sediul social în Timișoara, str. Cozia nr. 59, județul Timiș, număr de ordine în Registrul Comerțului J35/1664/2021, cod unic de înregistrare fiscală 44151196 (denumită în continuare „crypto.ro” sau „crypto.ro SRL”), număr de telefon 0738431595 și adresa de e-mail  info@crypto.ro

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ale Platformei (astfel cum este definită mai jos) de către persoanele care accesează această Platformă (denumit în continuare „Termenii și Condițiile„).

Puterea obligatorie a acestor condiţii de utilizare

Aceste condiţii de utilizare sunt acceptate de dumneavoastră prin simplul fapt al accesării și/sau utilizării site-ului, reprezentând acordul de voinţă dintre dumneavoastră şi noi în legătură cu utilizarea site-ului. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil.

Termeni și Condiții specifice

crypto.ro își rezervă dreptul de a modifica Termenii si Condițiile. În acest sens, aceste condiții se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. Accesul site-ului și/sau utilizarea oricărei funcționalități a paginii https://crypto.ro reprezintă acordul și asumarea dvs. de a respecta în integralitate Termenii și Condițiile.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse acestor Termeni și Condiții puteți înceta utilizarea Platformei, iar, dacă aveți un cont de utilizator deschis în Platformă îl puteți șterge. Continuarea utilizării contului valorează după 30 de zile de la publicarea modificărilor reprezintă acceptul dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor

Continuarea accesării și/sau utilizării Platformei și a Serviciilor https://crypto.ro este considerat acordul dumneavoastră cu privire la orice modificări.

Acesta Platforma își propune să informeze publicul cu privire la aspecte educative în domeniul cryptomonedelor, de interes general prin intermediul unor articole și materiale scrise pe înțelesul nespecialiștilor. Toate articolele, materialele, informațiile și/sau orice alte date disponibile pe https://crypto.ro, în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs sau serviciu care este realizat sau pus la dispoziție de crypto.ro nu reprezintă activitate de consultanță și nu poate angaja sub nicio formă și în fața niciunei persoane fizice sau juridice ori autorități răspunderea crypto.ro.

Materialele și informațiile noastre sunt realizate pentru situații standard si nu sunt adaptate vreunei situații particulare. De aceea, înainte de a aplica la situația dvs. particulară orice informații disponibile pe sau puse la dispoziție de https://crypto.ro trebuie să cereți părerea unui specialist relevant pentru activitatea dvs.

De asemenea, datorita specificului a ceea ce oferim publicului, crypto.ro nu poate oferi garanții cu privire la acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori a serviciilor furnizate de sau prin Platforma. De asemenea, va informăm că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe website sau in orice alta forma pot conține viruși ori alte secvențe distructive de cod sau pot avea alte proprietăți distructive.

Accesarea și descărcarea paginilor site-ului se face fără ca noi să ne asumăm răspunderea ca paginile nu sunt infectate cu viruşi, troieni sau alte asemenea produse nedorite, care v-ar putea afecta computerul sau informaţiile de pe acesta.

Prin urmare, crypto.ro nu este răspunzătoare în nicio măsura, pentru niciun prejudiciu, de orice natură ar fi acesta, legat de sau rezultat din (i) folosirea articolelor, materialelor, informațiilor sau a oricăror altor date disponibile pe sau făcute disponibile prin Platforma, respectiv cuprinse in newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de https://crypto.ro.

Site-ul foloseşte cookies pentru îmbunătăţirea serviciilor. Acestea permit accesul mai lesnicios la resursele site-ului. Acest procedeu tehnic este utilizat de aproape toate site-urile.

Nu putem garanta acurateţea şi prezenţa paginilor afişate de browser-ul dumneavoastră, nici comunicarea între nodurile Internet. De aceea, nu putem fi făcuţi responsabili pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea site-ului, şi nici de disfuncţionalităţile site-ului. Deşi utilizând acest site vă asumaţi unele riscuri, noi avem încredinţarea că veţi fi foarte mulţumiţi de serviciile noastre, însă pentru o bună relaţie între dumneavoastră şi noi vă rugăm să aveţi în vedere prevederile acestor condiţii de utilizare.

Link-urile către alte pagini sau adrese de internet sunt informaţii publice. Acestea au fost selectate, dar crypto.ro nu își asumă răspunderea pentru utilitatea sau acurateţea acestor site-uri. crypto.ro nu este afiliată cu deținătorii acelor site-uri, iar orice excepții vor fi menţionate expres sau vor fi evidente.

crypto.ro SRL nu răspunde pentru eventualele daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, cauzate de accesarea, descărcarea sau utilizarea acelor site-uri..

Definiții

Conținutul

înseamnă orice articole, imagini foto si/sau video, denumiri, discuții pe forum si orice alte date disponibile pe sau prin https://crypto.ro, respectiv conținute în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de https://crypto.ro.

Utilizator

înseamnă orice persoana care accesează https://crypto.ro și/sau utilizează în orice mod materialele, informațiile sau orice alte date disponibile pe sau prin https://crypto.ro, respectiv conținute in newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de https://crypto.ro.

Platforma

Cont

crypto.ro – Stiri despre Bitcoin si alte cryptomonede

secțiunea din Platformă creată ca urmare a înregistrării unui Utilizator (prin nume de utilizator, parolă și alte date solicitate la momentul înrolării), care conține informații despre Utilizator și istoricul acestuia în Platformă (istoricul articolelor publicate,  articole în curs de publicare, facturi fiscale,) și care îi permite acestuia să publice articole pe Platformă

 • Drepturile de proprietate intelectuală

Întregul conținut al Platformei este proprietatea exclusivă a crypto.ro.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții  Termeni si Condiții sau de un alt contract încheiat expres și în scris între crypto.ro SRL și dumneavoastră.

 • Securitatea

Nu este permisă utilizarea Platformei în scopul introducerii în mod deliberat de viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la această Platformă, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătura cu această Platformă. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor vă angajați sa nu atacați acest Site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta secțiune va fi raportată autorităților competente, potrivit prevederilor legale aplicabile, în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza Platforma.

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități desfășurate prin intermediul Platformei:

 1. defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea sau încălcarea drepturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală) a altor persoane;
 2. publicarea, încărcarea, distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu caracter obscen, defăimător sau ilicit;
 3. utilizarea Platformei în scopuri care contravin reglementărilor legale, precum și în orice alt scop care excedă celui stabilit prin acești Termeni și Condiții;
 4. publicarea unor fișiere sau a altor tipuri de materiale informatice care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a afecta orice sistem sau informație;
 5. publicitatea sau oferirea oricăror altor produse sau servicii care nu au natura Produselor Educaționale;
 6. promovarea oricăror chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau corespondență tip „chain letter”;
 7. publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming);
 8. restricționarea sau obstrucționarea utilizării Platformei de către orice alte persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului că https://crypto.ro sau crypto.ro SRLgarantează sau susține în orice mod orice afirmații pe care le faceți și/sau orice produse sau servicii furnizate prin intermediul Platformei sau în afara acesteia, în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către crypto.ro SRL;
 9. utilizarea oricăror sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării ilicite de date personale, copierii informațiilor sau al indexării serviciilor;
 10. atacarea cibernetică a Platformei, a utilizatorilor înscriși în Platformă,, a serverelor și/sau a rețelelor aferente;
 11. afectarea sau încălcarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale crypto.ro SRL;
 12. încărcarea de material cu conținut jignitor, ofensator sau dăunător, indecent, denigrator, pornografic, incluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în favoarea, instigă sau promovează rasismul, intoleranța religioasă, ura sau agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane;
 13. publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează minorii în mod abuziv, violent sau sexual;

crypto.ro își rezervă dreptul unilateral de a îndepărta orice conținut ce contravine acestor prevederi, precum și de a bloca accesul la Platformă, respectiv de a refuza prestarea Serviciilor către persoanele care nu respectă prevederile acestor Termeni si Condiții. Blocarea accesului la Platformă și prestarea Serviciilor vor fi precedate de o notificare din partea crypto.ro.

De asemenea, crypto.ro își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva tuturor persoanelor ce sunt vinovate de cauzarea oricăror prejudicii crypto.ro sau website-ului https://crypto.ro, prin încălcarea obligațiilor cuprinse în acești Termeni și Condiții.

 • Secțiunea de comentarii/Forumul de discuție

https://crypto.ro va poate pune la dispoziție forumuri publice de discuție intre dvs. și ceilalți Utilizatori https://crypto.ro. https://crypto.ro nu realizează selectarea și/sau modificarea mesajelor Utilizatorilor săi.

Ne rezervăm însă dreptul de a șterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restricționa accesul unora dintre Utilizatori la oricare dintre forumurile de discuție oferite de noi, daca se încalcă legea,  prezenții termenii sau drepturile și/sau interesele legitime ale crypto.ro SRL sau a altor persoane.

Dvs. sunteți singurul responsabil pentru conținutul furnizat de dvs. Postarea sau transmiterea de conținut prin intermediul forumurilor de discuție puse la dispoziție de https://crypto.ro  este supusă următoarelor limitări:

 1. Nu puteți publica, transmite sau face referire la orice tip de conținut care poate include o forma unanim recunoscuta in societate ca fiind „publicitate” la diverse categorii de bunuri si/sau servicii.
 2. Nu puteți publica, transmite sau comunica în orice mod Utilizatorilor https://crypto.ro niciun fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent ca aceasta trimitere se face sau nu prin intermediul forumurilor de discuție puse la dispoziție de https://crypto.ro. Mai mult, acordarea accesului la Contul dvs. de Utilizator este condiționată de folosirea acestuia doar in conformitate cu cerințele legii si ale prezenților Termeni și Condiții.
 3. Nu puteți publica, transmite sau face referire in niciun fel la conținut care conține recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteți publica sau face referire in niciun fel la conținut care conține informații confidențiale, indiferent ca acestea sunt sau nu prevăzute cu mențiune „confidențial” sau cu orice alta mențiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta prețul, imaginea sau valoarea de piață al unui produs sau serviciu.
 4. Nu puteți colecta în niciun fel date personale de la Utilizatorii https://crypto.ro.
 5. Nu puteți restricționa sau elimina accesul altor Utilizatori la forumurile de discuție puse la dispoziție de https://crypto.ro.

Prin folosirea forumurilor de discuție puse la dispoziție de https://crypto.ro sunteți de acord ca dumneavoastră sunteți singurul responsabil si veți despăgubi crypto.ro SRL pentru price pagubă, costuri sau pierderi de orice natură, directe sau indirecte, suferite ca urmare a postării, transmiterii sau referinței de către dvs. a unor texte al căror conținut încalcă prevederile legii si/sau ale prezenților Termeni și Condiții.

Forumul conține texte postate de Utilizatori, asupra cărora crypto.ro nu are nici un control și pe care crypto.ro nu le selectează și/sau modifică. https://crypto.ro nu poate garanta acuratețea, integritatea sau calitatea acestor mesaje și nici respectarea de către Utilizatori a prevederilor prezenților Termeni și Condiții. Drept urmare, unele dintre mesajele publicate pot prezenta o realitate înșelătoare, incompletă, incorectă sau agresiv orientată spre alte categorii sociale.

 • Obligații la Înregistrare

La înregistrarea Contului pe Platforma  și, ulterior, pe toată durata de existență a contului respectiv, dumneavoastră aveți următoarele obligații:

 1. Să furnizeze date și documente adevărate, exacte și complete, conform formularului de înregistrare pus la dispoziție de Platforma;
 2. Să mențină și, după caz, să actualizeze atunci când situația o cere, datele de înregistrare precum și orice alte date furnizate https://crypto.ro astfel încât să fie în permanență adevărate, exacte și complete;
 3. Să furnizeze la solicitarea crypto.ro SRL orice informații necesare în legătură cu utilizarea Platformei.

În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, https://crypto.ro are dreptul să suspende contul dumneavoastră.

 • Reclamații

Pentru orice cererii, sugestii, întrebări și reclamații cu privire la Platformă vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa info@crypto.ro.

 • Termen și Reziliere

Prezentului Contract va intra în vigoare la data finalizării introducerii datelor necesare pentru deschiderea contului și va continua până când va fi încetat de crypto.ro sau de Dumneavoastră, conform prevederilor de mai jos.

Puteți, în orice moment, să încetați utilizarea Serviciilor noastre prin ștergerea contului creat.

Putem înceta utilizarea de către Dumneavoastră a oricărui Serviciu cu o notificare prealabilă de 30 de zile.

Putem suspenda sau rezilia prezentele Termeni și Condiții dacă stabilim că:

a. ați încălcat în mod semnificativ sau în mod repetat prevederile lor și nu ați reușit să remediați încălcarea în termen de 7 zile de la primirea notificării transmise de https://crypto.ro în acest sens;

b. contul Dumneavoastră este utilizat pentru activități înșelătoare sau frauduloase sau ilegale;

Vă vom notifica cu privire la orice astfel de reziliere sau suspendare prin e-mail sau mijloace similare care v-au fost trimise individual, indicând motivul și orice opțiuni de recurs, cu excepția cazului în care avem motive să credem că furnizarea acestor informații va împiedica investigarea sau prevenirea activităților înșelătoare, frauduloase sau ilegale.

 • Contul, Parola, Securitatea si Utilizarea Contului

Dumneavoastră sunteți singura persoană autorizată sa utilizeze Contul dumneavoastră,  fiind unica parte responsabilă pentru menținerea confidențialității oricărei parole sau număr de cont furnizat de https://crypto.ro în vederea accesării serviciilor.

Dumneavoastră sunteți este unica parte responsabilă pentru toate activitățile ce se desfășoară prin Contul dumneavoastră și cu parolele dumneavoastră. crypto.ro SRL nu deține controlul asupra utilizării Conturilor își declina orice responsabilitate fată de activitățile derivate în urma utilizărilor sale. În cazul existenței unor suspiciuni față de utilizarea neautorizată din partea unor terți ale parolelor sau conturilor, precum și indicii asupra oricăror încălcări ale sistemelor de securitate, va asumați obligația de a notifica de îndată  crypto.ro SRL despre aceste aspecte.

 • Despăgubiri

Utilizatorul se obligă să despăgubească, să apere și să garanteze crypto.ro  (inclusiv angajații, administratorii, asociații sau orice alți colaboratori) cu privire la orice pretenții, acțiuni, solicitări, despăgubiri, pierderi, răspundere, costuri sau alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată, costuri și alte taxe judiciare) derivate din orice pretenții, litigii, proceduri sau alegații formulate de orice terț împotriva crypto.ro, rezultate din sau în legătură cu utilizarea de către Dvs. a Platformei.

 • Limitarea Răspunderii

crypto.ro SRL este răspunzătoare doar pentru daunele cauzate cu intenție sau ca urmare a culpei grave, respectiv pentru prejudicii cauzate integrității fizice sau psihice ori sănătății, în condițiile legii și numai în limitele stabilite prin prezentele Termeni și Condiții.

https://crypto.ro se poate închide oricând, neexistând nici un fel de răspundere pentru încetarea activității.

crypto.ro SRL nu este responsabilă pentru nici un fel de daună (i.e. pierdere profit, pierdere câștiguri potențiale sau eventuale, întreruperi de activitate, pierderi de date sau alte asemenea) pricinuită de sau în legătură cu utilizarea site-ului sau provenite de la site, chiar dacă crypto.ro SRL a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască posibilitatea apariției unor astfel de pierderi.

 • Informații Confidențiale

În timpul utilizării Platformei, este posibil să primiți Informații Confidențiale. Sunteți de acord că, pe durata utilizării Contului și timp de 5 ani de la încetarea utilizării:

a. Toate Informațiile confidențiale vor rămâne proprietatea exclusivă a crypto.ro SRL.

b. nu veți divulga Informații Confidențiale niciunei persoane fizice, companii sau alte părți cu excepția cazului în care este necesar pentru a se conforma legii;

c. veți lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja Informațiile Confidențiale împotriva oricărei utilizări sau divulgări care nu este permisă în mod expres în aceste Termene și Condiții; și

d. veți păstra Informațiile confidențiale numai atât timp cât utilizarea lor este necesară pentru utilizarea Platformei sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, taxe sau alte obligații fiscale etc.) și, în toate cazurile, veți șterge aceste informații la reziliere sau de îndată ce nu mai este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Nu aveți dreptul să emiteți niciun comunicat de presă referitor la Platforma sau să utilizați numele, mărcile comerciale, logo-ul nostru în nici un mod (inclusiv în materialele promoționale).

 • Relația Părților

Dumneavoastră și crypto.ro SRL suntem contractanți independenți și nimic din prezentul Contract nu va fi interpretat în sensul de a crea un parteneriat, o asociere în participație, o agenție, o franciză, un reprezentant de vânzări sau o relație de muncă între părți. Nu veți avea autoritatea de a face sau accepta oferte sau declarații în numele nostru. Nu veți face nici o declarație, fie pe site-ul dumneavoastră sau în alt mod, care ar contrazice nimic în această secțiune.

 • Publicitatea și conținutul furnizat de terți

Părți ale Conținutului Platformei pot sa fie furnizate de terțe persoane. De asemenea, în interiorul Conținutului Platformei pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. crypto.ro SRL nu este responsabilă în nicio măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, crypto.ro SRL nu este responsabilă asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din https://crypto.ro.

 • Platforma

https://crypto.ro are dreptul de a determina proiectarea, conținutul, funcționalitatea, disponibilitatea și oportunitatea existenței Platforme.

 • Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților menționate în acest document, precum și orice efecte juridice ale acestora sunt reglementate de legislația aplicabila din Romania.

Daca vreo prevedere din acest document este considerata invalida, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Termenilor și Condițiilor de utilizare, acestea rămânând în vigoare.

Toate disputele şi diferendele care pot rezulta din sau în legătură cu funcționalitatea, conținutul sau disponibilitatea Platformei sau cu privire la orice aspecte ce ține de utilizarea Platformei, se va soluționa, pe cale amiabilă, prin negociere între părţi care vor depune toate eforturile in acest sens. În cazul în care părțile nu ajung la un acord, orice dispută rezultată din sau în legătură cu utilizarea, funcționalitatea, conținutul sau disponibilitatea Platformei sau care are vreo legătură distinctă de aceste exemple cu aceasta va fi rezolvat în mod final de instanțele de judecata din Timișoara.